En ny form for rådgivning: udførlig, alsidig og på tværs af grænser

burgenta yder en aktiv indsats for at gennemføre den digitale transformation inden for revision samt skatte- og virksomhedsrådgivning.

Partnerne Kevin Dietz, Jan Keirat, Sven Peschel og Hans-Willi Petersen og deres team på mere end 30 erfarne medarbejdere forener traditionel ekspertise og digitale kompetencer – det giver mere tid til at fokusere på det vigtigste: personlig rådgivning.

burgenta har afdelinger i Nordtyskland og Frankfurt, hvorfra vi tilbyder behovsorienterede ydelser indenfor revision samt skatte- og virksomhedsrådgivning.

International rådgivning for tyske og danske klienter

Revisionskontorer har helt grundlæggende ikke lov til at arbejde for kunder i andre lande, fordi der gælder forskellige skattelove i de respektive lande. Derfor er det også i vores grænseregion således, at tyske revisionskontorer ikke må være aktive i Danmark og vice versa.

For at være i stand til at tilbyde skræddersyede rådgivningsydelser for klienter på tværs af grænsen samarbejder vi derfor med Sønderjyllands Revision fra Danmark. Forskelle mellem den tyske og danske skattelovgivning eller behovet for at hente oplysninger fra gennemsigtighedsregistret er blot nogle af de emner, hvor et samarbejde giver mening til gavn for klienterne.

Få et overblik over fordelene

Der er forskellige fordele, som klienter kan drage nytte af gennem et samarbejde mellem et tysk og et dansk revisionskontor. Her har vi samlet nogle eksempler: 

  • Faglig ekspertise: Adgang til ekspertviden. Vores partnervirksomhed i Danmark har et indgående kendskab til dansk skattelov samt dens regler og kan derfor hjælpe med at finde de bedste løsninger for klienterne.
  • Forenklede processer: Effektiv og hurtig håndtering af skattesager. Vores partnervirksomhed i Danmark kan for eksempel hjælpe med at ansøge om skatte-id-numre eller udarbejde selvangivelser, hvilket sparer tid og kræfter.
  • Udvidede serviceydelser: Der tilbydes yderligere serviceydelser, som går ud over de gængse skatteforhold. Vores partnervirksomhed i Danmark kan eksempelvis hjælpe med at etablere en virksomhed i Danmark.
  • Lokal tilstedeværelse: Via en lokal tilstedeværelse er der bedre mulighed for at have en direkte linje til din virksomhed i Danmark eller følge med i etableringen af selvsamme. Vores partnervirksomhed er din kontakt i Danmark og bidrager til, at du er godt rustet til at træde ind på det danske marked.

Video abspielen

Vores partnervirksomhed i Danmark: Sønderjyllands Revision

Sønderjyllands Revision (SR) er et professionelt revisions- og skatterådgivningsfirma med afdelinger i Padborg, Sønderborg og Aabenraa.

Selskabet, som har arbejdet i grænselandet siden 1936, har i dag 75 medarbejdere – herunder 13 revisorer. Det betyder, at Sønderjyllands Revision råder over den fornødne indsigt samt den kulturelle og sproglige kompetence til at kunne agere optimalt.

P.t. beskæftiger Sønderjyllands Revision sig for eksempel intensivt med hvidvaskloven samt gennemsigtighedsregisteret.